EHBO Vereniging Zeewolde


Elke vereniging heeft een motor nodig om vooruit te komen. Dat is het bestuur van de EHBO Vereniging Zeewolde.

Maar een motor loopt niet zonder brandstof, en dat zijn de vrijwilligers en leden van de vereniging.

We hebben inmiddels 99 EHBO leden! 


Het Bestuur, Kader en de Commissies bestaan uit:

 

Voorzitter:                             Gerla van Leeuwen

Penningmeester:                 Ed Renes

Secretaris:                             Sjannie Luykx

Algemeen bestuurslid 1:    Sandra Uijlenhoed

Algemeen bestuurslid 2:    Conny Verleun

 

Evenementen commissie: Conny Verleun

Materiaal commissie:         Arjen Stoker en Frank Geurtz

Jeugd commissie:                Daniëlla van Wijk

 

Kader Opleidingen:            Germa van der Wel

                                               Ellen Kamphorst

                                               Genine Oussoren

                                               Gerrit de Zwaan

 

Vertrouwenspersoon:        Anna Rijpsma-Bosscha


Wijzigingen in het bestuur volgens rooster van aftreden.

2023 Voorzitter aftredend, herkiesbaar - herkozen

2024 Secretaris, herkiesbaar - herkozen

2025 Penningmeester + Alg. bestuurslid 1

2026 Voorzitter + Alg. bestuurslid 2

2027 Secretaris

2028 Penningmeester + Alg. bestuurslid 1

2029 Voorzitter + Alg. bestuurslid 2