EHBO Vereniging Zeewolde


Elke vereniging heeft een motor nodig om vooruit te komen. Dat is het bestuur van de EHBO Vereniging Zeewolde.

Maar een motor loopt niet zonder brandstof, en dat zijn de vrijwilligers en leden van de vereniging.

We hebben inmiddels 99 EHBO leden! 


Het Bestuur, Kader en de Commissies bestaan uit:

 

Voorzitter:                             Gerla van Leeuwen

Penningmeester:                 Ed Renes

Secretaris:                             Sjannie Luykx

Algemeen bestuurslid 1:    Sandra Uijlenhoed

Algemeen bestuurslid 2:    Conny Verleun

 

Evenementen commissie: Conny Verleun

Materiaal commissie:         Frank Geurtz en Arjen Stoker

Jeugd commissie:                Caspar Rijpsma

 

Kader Opleidingen:            Germa van der Wel

                                               Ellen Kamphorst

                                               Genine Oussoren

 

Vertrouwenspersoon:        Anna Rijpsma-Bosscha

 

 


Wijzigingen in het bestuur volgens rooster van aftreden.

2018 Secretaris
2019 Penningmeester + Alg. bestuurslid 1
2020 Voorzitter + Alg. bestuurslid 2
2021 Secretaris

2022 Penningmeester + Alg. bestuurslid 1

 

2018 Nicole herkiesbaar (3e), Geertje gekozen (alg.best. 2)
2019 Ellen herkiesbaar (2e). Jan en John afgetreden.

2020 Geertje herkiesbaar (2e), Voorzitter gekozen Gerla

2021 Nicole aftredend, Secretaris gekozen Sjannie, Sandra gekozen als Alg. Bestuurslid 1

2022 Ellen aftredend, Ed Renes gekozen als Penningmeester, Conny Verleun gekozen als Alg. bestuurslid 2.