EHBO Vereniging Zeewolde


Elke vereniging heeft een motor nodig om vooruit te komen. Dat is het bestuur van de EHBO Vereniging Zeewolde.

Maar een motor loopt niet zonder brandstof, en dat zijn de vrijwilligers en leden van de vereniging.

We hebben inmiddels 125 EHBO leden! 


Het Bestuur, Kader en de Commissies bestaan uit:

 

Voorzitter:                           Vacant

Penningmeester:                Ellen Kamphorst

Secretaris:                          Nicole Knoop

Algemeen bestuurslid 1:     Vacant

Algemeen bestuurslid 2:     Geertje Wijnveen

 

Evenementen commissie:   Geertje Wijnveen

Materiaal commissie:          Vacant

 

Kader Opleidingen:             Germa van der Wel

                                            Emmy te Rietstap

                                            Ellen Kamphorst

 

 


Wijzigingen in het bestuur volgens rooster van aftreden.

2015 Secretaris
2016 Penningmeester + Alg. bestuurslid
2017 Voorzitter + Alg. bestuurslid 2


2018 Secretaris
2019 Penningmeester + Alg. bestuurslid 1
2020 Voorzitter + Alg. bestuurslid 2
2021 Secretaris

2022 Penningmeester + Alg. bestuurslid 1

 

2015 Nicole herkiesbaar (2e)
2016 Ron herkiesbaar, Aad aftredend, John gekozen (alg.best. 1)
2017 Jan herkiesbaar, Josephine herkiesbaar, Ron afgetreden, Ellen gekozen (penningmeester)
2018 Nicole herkiesbaar (3e), Geertje gekozen (alg.best. 2)
2019 Ellen herkiesbaar (2e). Jan en John afgetreden.

2020 Geertje herkiesbaar (2e), Voorzitter gekozen