EHBO Vereniging Zeewolde


Elke vereniging heeft een motor nodig om vooruit te komen. Dat is het bestuur van de EHBO Vereniging Zeewolde.

Maar een motor loopt niet zonder brandstof, en dat zijn de vrijwilligers en leden van de vereniging.

We hebben inmiddels 99 EHBO leden! 


Het Bestuur, Kader en de Commissies bestaan uit:

 

Voorzitter:                             Gerla van Leeuwen

Penningmeester:                 Ed Renes

Secretaris:                             Sjannie Luykx

Algemeen bestuurslid 1:    Sandra Uijlenhoed

Algemeen bestuurslid 2:    Conny Verleun

 

Evenementen commissie: Conny Verleun

Materiaal commissie:         Arjen Stoker

Jeugd commissie:                Ellen Kamphorst

 

Kader Opleidingen:            Germa van der Wel

                                               Ellen Kamphorst

                                               Genine Oussoren

 

Vertrouwenspersoon:        Anna Rijpsma-Bosscha


Wijzigingen in het bestuur volgens rooster van aftreden.

2020 Voorzitter + Alg. bestuurslid 2
2021 Secretaris

2022 Penningmeester + Alg. bestuurslid 1

2023 Voorzitter + Alg. bestuurslid 2

2024 Secretaris

2025 Penningmeester + Alg. bestuurslid 1

 

2021 Nicole aftredend, Secretaris gekozen Sjannie, Sandra gekozen als Alg. Bestuurslid 1

2022 Ellen aftredend, Ed gekozen als Penningmeester, Conny gekozen als Alg. bestuurslid 2.

2023 Voorzitter aftredend, herkiesbaar. Gerla herkozen