EHBO Vereniging Zeewolde


Geschiedenis van EHBO


Aan het einde van de 19e eeuw waren er ontwikkelingen waarbij het verlenen van eerste hulp door leken werd gepropageerd. In Engeland begon men als eerste met het organiseren van EHBO-cursussen.

In 1881 werd in Londen tijdens een internationaal medisch congres bekend gemaakt dat door de Johanniter Ridders de “St. Johns Ambulance Association” was opgericht. Het was een vereniging die verbandposten inrichtte, EHBO cursussen organiseerde en een examen instelde. Dit had tot resultaat dat in 1887 reeds 100.000 personen met goed gevolg examen hadden gedaan. De Amsterdamse arts C.B. Tilanus jr. haalde het idee naar ons land. Aanvankelijk namen de artsen in ons land het standpunt in dat de Eerste Hulp niet kon, en mocht worden toevertrouwd aan leken. Maar toch groeide het enthousiasme en werden pogingen ondernomen om de EHBO kennis te verspreiden. In 1893 werd de Nederlandse Vereniging EHBO opgericht. Op initiatief van Z.K.H. Prins Hendrik werd in 1909 “Het Oranje Kruis” opgericht met het doel eenheid te bevorderen in hulpverlening en opleidingen. De eerste druk van het Oranje Kruis Boekje verscheen in 1912. Het Oranje Kruis boekje werd de ‘bijbel” in de EHBO leerstof en is al vele malen in een herziene druk verschenen.

Momenteel wordt er tijdens de cursus les gegeven uit de 26edruk, waarin ook reanimatie is opgenomen. In 1951 verscheen het eenheidsdiploma EHBO. Er zijn momenteel ruim 290.000 gediplomeerden.


Maar hoe kwam de oprichting van de EHBO vereniging Zeewolde nu eigenlijk tot stand? 


Na voorbereidende besprekingen zegt de EHBO vereniging Nijkerk in 1982 toe dat ze behulpzaam wil zijn bij het oprichten van een eigen afdeling Zeewolde. Twee huisartsen zijn daarbij betrokken namelijk de artsen Bosman en Nijboer. Ook de secretaris van de vereniging in Nijkerk , de heer Roodbeen, is behulpzaam. Uiteindelijk is op 8 februari 1982 de EHBO vereniging Zeewolde een feit. Dankzij de hulp uit Nijkerk werd de officiële landelijke goedkeuring verkregen. In die tijd noodzakelijk om subsidie te verkrijgen. De nieuwe vereniging gaat meteen van start met het geven van lessen. De eerste geslaagden krijgen in 1983 al hun diploma's.


De EHBO van Zeewolde streeft naar een hoge mate van kwaliteit in opleiding en het onderhouden van verworven kennis. Praktijkgericht handelen is een speerpunt binnen de vereniging. Tijdens de lessen worden regelmatig lotussen (slachtoffers) ingezet om zo realistisch mogelijk alle situaties na te bootsen welke wij als EHBO’er kunnen tegenkomen. Daarnaast organiseert de EHBO vereniging jaarlijks een groots opgezette oefening, waarbij alle leden worden uitgenodigd om eerste hulp te verlenen aan verschillendeslachtoffers. Na afloop vind een leerzame evaluatie plaats.


Tegenwoordig bestaat de EHBO vereniging Zeewolde uit ruim 130 leden. Ook heeft de vereniging een eigen Jeugd EHBO afdeling. Een groot deel van de leden is tevens actief betrokken bij het bemannen van de diverse posten tijdens activiteiten en evenementen. De vereniging heeft verschillende commissies die allen op hun eigen terrein actief zijn. Zo is er een commissie Posten, zij regelt de EHBO bemanningen voor de verschillende evenementen in het dorp. (en daar buiten) De commissie Jeugd EHBO is betrokken bij de opleidingen van Jeugd EHBO’ers op diverse scholen in Zeewolde. De commissie PR verzorgt de website en brengt drie keer per jaar de EHBO Zeewolde informatiegids uit. Verder beschikt de vereniging over drie instructeurs, twee LOTUS medewerkers, een coördinator maatschappelijke stage (MAS), een materiaalbeheerder, een evenementen coördinator en niet te vergeten de mensen op het secretariaat. De EHBO vereniging Zeewolde bruist!


Voelt u zich geroepen, na het lezen van bovenstaande, om te delen in het enthousiasme van de vereniging en haar leden? Schroom dan niet. Volg een cursus EHBO en “Join the club” U zult versteld staan van de saamhorigheid onder de leden, “U laat toch ook niemand stikken?“