Mijn EHBO lidmaatschap


Contributie

Na het behalen van uw EHBO diploma wordt u automatisch lid bij onze EHBO vereniging. Dit houdt in dat u bij ons uw herhalingen kunt volgen om uw diploma geldig te houden, en wij deze voor u elke 2 jaar verlengen bij het Oranje Kruis. Om alle noodzakelijke herhalingen te kunnen volgen betaalt u jaarlijks € 40,- contributie aan de EHBO Vereniging Zeewolde.

Indien u 3x (of meer) post bij een van de vele evenementen die Zeewolde rijk is, dan krijgt u 15% korting op uw contributie. Dit wordt jaarlijks bijgehouden.

 

De hoogte van de contributie wordt elk jaar tijdens de ledenvergadering vastgesteld.

 

Jaarlijkse Contributie € 40,- of € 35,-Extra cursussen

Het is ook mogelijk om extra cursussen te volgen bij onze vereniging, deze zijn goedkoper als u lid bent van onze vereniging, maar zijn ook te volgen als u geen lid bent van de vereniging.

 

Ook biedt de EHBO Vereniging Zeewolde een extra dag aan waarin alle competenties in 1 keer gehaald kunnen worden voor gediplomeerde EHBO-ers. Hier zitten wel extra kosten aan verbonden, omdat dit buiten de reguliere lessen wordt gepland. De Instructeurs en Lotussen worden hiervoor extra ingehuurd en daarbij worden ook extra zalen gebruikt en er zit een lunch bij.

 

Alles in 1 dag cursus € 130,- (alleen leden)

Alles in 1 dag cursus € 295,- (geen lid)

BLS/AED basiscursus € 50,- (geen lid)

BLS/AED herhaling € 17,50 (geen lid)Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van lidmaatschap kan tot uiterlijk 1 december van het lopende jaar door dit via de e-mail aan het secretariaat te melden. Doet u dit niet dan verplicht u zich de contributie voor het nieuwe jaar te betalen.

Begin januari moet er namelijk een ledenaantal opgave gedaan worden bij het Oranje Kruis. Per lid is een bedrag verschuldigd wat door de vereniging moet worden betaald. Zegt u te laat op, dan moet er toch afdracht plaatsvinden, vandaar deze 'deadline'.

secretariaat@ehbozeewolde.nl